Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

Η ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ J o h n n y . . .Ο Johnny εκείνο το απόγευμα δεν έκανε και πολύ ευχάριστες σκέψεις...
Όμως εδώ που τα λέμε , οδηγώντας κλεμμένο αμάξι και με ένα τραύμα στον δεξί ώμο να αιμορραγεί, κανείς δεν θα αισθανόταν και καλύτερα. Και ήταν μονάχα δεκαπέντε...